ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

summary: klasifikace chráněných území dle tzv. Vošahlíkovy metodiky
tags: ["chráněná území"]
snippet: klasifikace chráněných území dle tzv. Vošahlíkovy metodiky
type: Map Service
url:
accessInformation: NPÚ
guid: ED483339-7258-4C27-99BF-A0499C10B252
title: Klasifikace chráněných území
catalogPath:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
extent: [[12,48],[18,51]]
description:
name: CP_LM_ABC
licenseInfo:
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North
culture: cs-CZ