ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TematickeMapy/CP_LM_ABC)

Klasifikace území (0)
A - určující charakter ch. území
B - dotvářející charakter ch. území
C - doplňující charakter ch. území