ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TematickeMapy/CP_Prehl_PodP_U)

Voda (1)
ostatní
vodní plochy a toky
kryté (kanalizované)
suchý polder, zaplavitelná plocha
Voda zaniklá (2)
Zeleň a kulturní krajina (3)
ostatní
hřbitov
les, lesopark
louka, zatravněná plocha, pastvina
park
pole
vinice, chmelnice
zahrada, sad
Zeleň a k. krajina zaniklá (4)
Urbanistické bloky a prostory zaniklé (6)
ostatní
krytý prostor
prostor
urbanistický blok
Urbanistické bloky a prostory (7)
ostatní
krytý prostor
prostor
urbanistický blok