ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

summary: náhled na stav ochrany a návrhy jeho změn
tags: ["KP","chráněná území"]
snippet: náhled na stav ochrany a návrhy jeho změn
type: Map Service
url:
accessInformation: Národní památkový ústav
guid: DBE03E36-4F92-419E-A66A-02F6C692E1A6
title: Zájmy památkové péče
catalogPath:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
extent: [[12,48],[18,51]]
description: základní náhled na stav ochrany a návrhy jeho změn (na rozdíl od náhledu LM umožňuje jednotný náhled na chránění území typu PR i PZ a jednotlivé KP včetně předmětů zájmů).
name: CP_Prstav_PVO
licenseInfo: CC-BY-SA 4.0
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North
culture: cs-CZ