ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

TematickeMapy/CP_ZPP_PVO (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: základní náhled na stav ochrany a návrhy jeho změn (na rozdíl od náhledu LM umožňuje jednotný náhled na chránění území typu PR i PZ a jednotlivé KP včetně předmětů zájmů).

Map Name: Zájmy památkové péče

Legend

All Layers and Tables

Layers: Tables: Description:

Copyright Text: NPÚ

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 250000

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates