ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TematickeMapy/CP_ZPP_PVO)

Světové kulturní dědictví - nominace (1)
Nárazníková zóna statku - návrh (2)
Památkové rezervace - návrh (3)
Památkové zóny - návrh (4)
Krajinné památkové zóny - návrh (5)
Ochranná pásma - návrh (6)
Památkové rezervace - návrh zrušení (8)
Památkové zóny - návrh zrušení (9)
Krajinné památkové zóny - návrh zrušení (10)
Ochranná pásma - návrh zrušení (11)