Metadata 33

Plošná / polygonová vymezení rozsahu nemovitých národních kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Definiční body ochranných pásem s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Plošná / polygonová vymezení rozsahu ochranných pásem s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Uměle vytvořená, kompozitní datová sada polygonů kulturních památek, chráněných území, jejich ochranných pásem a lokalit světového dědictví UNESCO
Aktualizace metadat: 25.04.2022
Definiční body památkových rezervací s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Plošná / polygonová vymezení rozsahu památkových rezervací s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Definiční body památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Plošná / polygonová vymezení rozsahu památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Nově doplněn o historické okresy 1850-2007. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Ve službách je publikována dále analýza půdorysných struktur historických sídel.
Kontakt - metadata: Šimon Eismann, Aktualizace metadat: 01.12.2021
Polygonové vymezení území s archeologickými nálezy.
Kontakt - metadata: Šimon Eismann, Aktualizace metadat: 01.12.2021
 3 / 4