Metadata 36

Plošné (polygonové) vymezení nemovitých kulturních památek a národních kulturních památek a chráněných území.
Metadata Contact: Šimon Eismann, Date Stamp: 2024-05-17
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Nově doplněn o historické okresy 1850-2007. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Ve službách je publikována dále analýza půdorysných struktur historických sídel.
Metadata Contact: Šimon Eismann, Date Stamp: 2021-12-01
Polygonové vymezení území s archeologickými nálezy.
Metadata Contact: Šimon Eismann, Date Stamp: 2021-12-01
Definiční body statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-11-30
Plošná / polygonová vymezení rozsahu statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-11-30
Plošné/polygonové vymezení území s archeologickými nálezy.
Date Stamp: 2021-11-30
 4 / 4