Metadata 31

Plošné/polygonové vymezení území s archeologickými nálezy.
Date Stamp: 2021-01-14
 4 / 4