Světové dědictví - definiční body

Definiční body statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
dataset
NPU.cz : CZ-75032333-SD_BI
Czech
Society
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 2.4:
chráněná území
Free:
krajinná památková zóna
12.105, 48.56, 19.07, 51.04
publication: 2016-12-26
2016-12-26 -
vector
Evidence chráněných území podle příslušných předpisů.
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: custodian

Data Quality

Vymezení na základě dostupných právních aktů/předpisů, v měřítcích katastrálních map.
Equivalent Scale: 1: 1000

Constraints

(e) intellectual property rights;

Metadata about metadata

{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FA}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: custodian
2021-01-13
English

Coupled Resource