Mapová služba Geonames - vyhrazeno

Služba z lokální kopie databáze geografických jmen České republiky. Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Přístup ke službě jen pro autentizované uživatele.
service - služba
npu.cz : CZ-75032333-Geonames
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
12.09, 48.551, 18.860, 51.056
publication: 2016-02-17
Zeměměřický úřad
email: zu.praha@cuzk.cz
Role: resource provider
Národní památkový ústav
Šimon Eismann
Valdštejnské nám. 3, Praha, 11801, Česká Republika
tel: +420257010161
email: gis@npu.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Poskytování na základě licenční smlouvy. Podmínky užití viz obchodní podmínky : http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html.
(e) intellectual property rights;

Metadata about metadata

{41FD6A9E-A2FA-4D96-823E-DA350D372945}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
2021-01-13
English

Coupled Resource