Mapová služba území s archeologickými nálezy

Polygonové/plošné vymezení území s archeologickými nálezy.
service - služba
npu.cz : CZ-75032333-UAN
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEMET - Concepts, version 2.4:
území chráněné
Free:
Území s archeologickými nálezy
11.5536, 47.8608, 19.8139, 51.6998
revision: 2016-12-26
2016-12-26 -
Národní památkový ústav
email: ambrozova.jelena@npu.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

(e) intellectual property rights;

Metadata about metadata

{8141B465-3D85-45F4-BD21-32BF117E5DAA}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: custodian
2021-06-08
English

Coupled Resource