Mapová služba Základní báze geografických dat - vyhrazeno

Základní báze geografických dat. Služba poskytuje obraz lokální kopie ZABAGED. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
service - služba
npu.cz : CZ-75032333-ZABAGED
ESRI_MAP
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
11.5001, 47.6868, 19.8503, 51.9631
publication: 2016-02-17
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: resource provider
Český úřad zeměměřický a katastrální
email: jana.pressova@cuzk.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Pro nekomerční užití pouze.
(e) intellectual property rights;

Metadata about metadata

{A2FCF7BF-FF2A-4D63-8CE1-741C7D610E3E}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
2020-12-17
English

Coupled Resource