Mapová služba historické ortofoto - vyhrazeno

Historické ortofoto snímkování převážně roku 1953, zpracované pro účely projektu kontaminace CENIA. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
service - služba
Historické ortofoto - WMS varianta
Historické ortofoto - ESRI MS varianta
npu.cz : CZ-75032333-Orto50
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
Free:
ortofoto
11.7146, 47.8501, 19.8896, 51.605
creation: 2010-02-01
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
email: km@cenia.cz
Role: custodian
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: resource provider

Data Quality

Constraints

jen pro interní potřebu NPÚ
(e) intellectual property rights;

Metadata about metadata

{C2A49683-786C-492A-9496-463A6496A79B}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
2020-12-17
English

Coupled Resource