Mapová služba Stabilní katastr

Svépomocí georeferencované snímky povinných císařských otisků a na části území originálů stabilního katastru.
service - služba
npu.cz : CZ-75032333-StabKat
ESRI_MAP
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
Free:
stabilní katastr
11.9808, 47.9805, 19.5633, 51.9415
creation: 2016-05-09
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
email: miroslav.kronus@cuzk.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

(e) intellectual property rights;

Metadata about metadata

{CBD3206B-E05A-484E-98CC-9C90D1681392}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: custodian
2020-12-18
English

Coupled Resource