Mapová služba Prostorově-identifikační prvky IISPP

Prostorově-identifikační prvky integrovaného informačního systému památkové péče. Zahrnují: prostorová data databáze SOVAMM CZ_RETRO (definiční historických lokalit, polygonová vymezení historických osad, dílů historických osad, historických regionů a zemí), dále definiční a přírůstkové body PaGIS (Památkového geografického informačního systému).
service - služba
npu.cz : CZ-75032333-PIP
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEMET - Concepts, version 2.4:
Administrative units
Free:
Administrativní jednotky
11.5432, 47.8337, 19.5176, 51.5354
publication: 2016-12-14
2016-12-14 -
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: resource provider
SOVAMM
email: karel.kuca@gmail.com
Role: custodian
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: processor

Data Quality

Constraints

Creative Commons BY-SA 4.0
© Karel Kuča (spolupráce Štěpán Mleziva) 2015 © SOVAMM (Společnost pro obnovu vesnice a malého města) 2015
(e) intellectual property rights;

Metadata about metadata

{CC6081D4-EB58-4BE2-A3D4-5D6853C57727}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
2021-06-07
English

Coupled Resource