Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Ochranná pásma - definiční body
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
29.3.2016
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-75032333-OP_BI
jmenný prostor:
NPU.cz
abstrakt:
Definiční body ochranných pásem s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
účel vytvoření:
Evidence chráněných území podle příslušných předpisů.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Chráněná území
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ps
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
chráněná území
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum:
13.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
ochranné pásmo
typ:
discipline
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
(e) intellectual property rights;
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
Creative Commons BY-SA 4.0
další omezení:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
1000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
utf8
tematická kategorie:
society
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
12.105
zem. délka - východ:
19.07
zem. šířka - jih:
48.56
zem. šířka - sever:
51.04
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
29.3.2016
konec:
now

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
Bentley Microstation .dgn
verze formátu:
8
formát:
formát:
ESRI shapefile
verze formátu:
1
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/services/TematickeMapy/CP_UAP_BI/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/web/DataMarketOrder/ProductDetail?productId=13
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
funkce on-line zdroje:
order

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
topologická konzistence:
název měření:
Vlastní topologická pravidla
datum/čas:
2016-03-30T00:00:00
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href:
http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Vymezení na základě dostupných právních aktů/předpisů, v měřítcích katastrálních map.

Metadata

ID metadatového záznamu:
{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9E2}
jazyk metadat:
cze
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
custodian
datumové razítko:
13.1.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006