Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Digitální model reliefu České republiky 5. generace
kalendářní datum:
Datum:
datum:
23.4.2020
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-CUZK-AGS-DMR5G
jmenný prostor:
www.cuzk.cz
abstrakt:
Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Křížek, Milan
název organizace:
Český úřad zeměměřický a katastrální
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 284 047 430
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Pod Sídlištěm 1800/9
město:
Praha 8
poštovní kód (PSČ):
18211
země:
Česká republika
e-mail:
milan.krizek@cuzk.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
geoportal.cuzk.cz
role:
custodian
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/el
klíčové slovo:
Nadmořská výška
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanInteractionService
klíčové slovo:
humanInteractionService
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Partilament and of the Council as regards metadata, Part D 4, Classification of Spatial Data Services
kalendářní datum:
Datum:
datum:
19.1.2010
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Typ služby:
ESRI_IMAGE
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
12.09
zem. délka - východ:
18.860
zem. šířka - jih:
48.551
zem. šířka - sever:
51.056
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
typ vazby:
loose
operace:
popis operace:
název operace:
ImageServer
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/dmr5g/ImageServer

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/dmr5g/ImageServer
protokol:
ESRI:IMAGE--http-rest
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:IMAGE--http-rest
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
služba

Metadata

ID metadatového záznamu:
{51A9BFDE-0CF0-4116-9DD7-F4416FE60CB4}
jazyk metadat:
cze
Typ zdroje:
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Vlček, Bohumil, Ing.
název organizace:
Český úřad zeměměřický a katastrální
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 284 041 561
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Pod Sídlištěm 1800/9
město:
Praha 8
poštovní kód (PSČ):
18211
země:
Česká republika
e-mail:
bohumil.vlcek@cuzk.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
geoportal.cuzk.cz
role:
pointOfContact
datumové razítko:
18.12.2020
jméno metadatové normy:
ISO 19119/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006