Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Mapová služba historické ortofoto - vyhrazeno
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.2.2010
událost:
creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-75032333-Orto50
jmenný prostor:
npu.cz
abstrakt:
Historické ortofoto snímkování převážně roku 1953, zpracované pro účely projektu kontaminace CENIA. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
km@cenia.cz
role:
custodian
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
resourceProvider
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/oi
klíčové slovo:
Ortofotosnímky
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
humanInteractionService
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanInteractionService
typ:
theme
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Partilament and of the Council as regards metadata, Part D 4, Classification of Spatial Data Services
kalendářní datum:
Datum:
datum:
19.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
ortofoto
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
(e) intellectual property rights;
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
přístupné pouze pro oprávněné uživatele
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsAuthorised
další omezení:
jen pro interní potřebu NPÚ
Typ služby:
view
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.7146
zem. délka - východ:
19.8896
zem. šířka - jih:
47.8501
zem. šířka - sever:
51.605
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
typ vazby:
loose
operace:
popis operace:
název operace:
Prohlížecí služba
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/Polohopisy/Ortofoto50/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.1-http-rest
funkce on-line zdroje:
information

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/services/Polohopisy/Ortofoto50/MapServer/WMSServer
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
Historické ortofoto
popis:
WMS varianta
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/Polohopisy/Ortofoto50/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
Historické ortofoto
popis:
ESRI MS varianta
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
služba
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci

Metadata

ID metadatového záznamu:
{C2A49683-786C-492A-9496-463A6496A79B}
jazyk metadat:
cze
Typ zdroje:
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
pointOfContact
datumové razítko:
17.12.2020
jméno metadatové normy:
ISO 19119/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006