Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Mapová služba Prostorově-identifikační prvky IISPP
kalendářní datum:
Datum:
datum:
14.12.2016
událost:
revision
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-75032333-PIP
jmenný prostor:
npu.cz
abstrakt:
Prostorově-identifikační prvky integrovaného informačního systému památkové péče. Zahrnují: prostorová data databáze SOVAMM CZ_RETRO (definiční historických lokalit, polygonová vymezení historických osad, dílů historických osad, historických regionů a zemí), dále definiční a přírůstkové body PaGIS (Památkového geografického informačního systému).
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
resourceProvider
zodpovědná strana:
název organizace:
SOVAMM
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
karel.kuca@gmail.com
role:
custodian
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
processor
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Chráněná území
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ps
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService
klíčové slovo:
infoMapAccessService
jméno thesauru:
Citace:
název:
COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Partilament and of the Council as regards metadata, Part D 4, Classification of Spatial Data Services
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
kalendářní datum:
Datum:
datum:
19.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Administrative units
typ:
place
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum:
13.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Administrativní jednotky
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
(e) intellectual property rights;
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
Creative Commons BY-SA 4.0
další omezení:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
další omezení:
© Karel Kuča (spolupráce Štěpán Mleziva) 2015 © SOVAMM (Společnost pro obnovu vesnice a malého města) 2015
Typ služby:
view
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.5432
zem. délka - východ:
19.5176
zem. šířka - jih:
47.8337
zem. šířka - sever:
51.5354
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
14.12.2016
konec:
now
typ vazby:
loose
operace:
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/TematickeMapy/CP_PIPc12/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.1-http-rest

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/services/TematickeMapy/CP_PIPc12/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/TematickeMapy/CP_PIPc12/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
služba
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
20.10.2009
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0

Metadata

ID metadatového záznamu:
{CC6081D4-EB58-4BE2-A3D4-5D6853C57727}
jazyk metadat:
cze
Typ zdroje:
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
pointOfContact
datumové razítko:
18.12.2020
jméno metadatové normy:
ISO 19119/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006