Mapová služba ÚAP - povinné jevy - vymezení rozsahu

Prostorové (polygonové) vymezení ochrany pro územně-analytické podklady.
service - služba
npu.cz : CZ-75032333-UAP_PI
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEMET - Concepts, version 2.4:
chráněná území
12.096, 48.477, 19.083, 51.156
publication: 2016-02-08
2016-02-08 - now
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Creative Commons BY-SA 4.0
Užití těchto poskytovaných dat je možné za podmínek licence CC BY-SA 4.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs], což znamená, že: "Odběratel může dílo kopírovat a dále distribuovat na jakémkoli médiu a v jakémkoli formátu. Odběratel smí dílo upravovat, transformovat či začlenit do vlastního díla pro jakýkoli účel, a to včetně komerčního využití. Povinností odběratele je uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit provedené změny. Toho může odběratel docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval odběratele nebo způsob užití díla odběratelem. Pokud dílo či jeho odvozeniny šíří odběratel dále, musí zachovat licenci. Díla vzniklá s využitím dat a výstupů opatří žadatel a odběratel kromě odkazu na licenci CC BY-SA 4.0 také doložkou: “datový podklad: Geoportál památkové péče, Národní památkový ústav, https://geoportal.npu.cz. Stav dat k: dd.mm.rrrr.”. Relevantní datum je uloženo po extrakci v .zip archivu v souboru ExtractDataLog.xml v tagu ExtractData date. V případě, že odebraná data slouží jako podklad pro vytvoření tištěného kartografického díla, předá žadatel a odběratel dodavateli autorský výtisk.

Metadata about metadata

{7712446D-B6AF-49C4-A977-9573303313AB}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: point of contact
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: custodian
2021-11-25

Coupled Resource