ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

VaV/Pamat_fond (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Projekt zprostředkovává vybrané informace zpracované v letech 1982 – 1985 v rámci "Identifikace památkového fondu na území krajů ČSR". Tento výstup prezentoval tehdejší stav Státního seznamu nemovitých kulturních památek a zároveň upozornil na dosud nevyužitý potenciál památkového fondu představující objekty památkově významné, které ale v té době nebyly jako kulturní památky evidovány.

Map Name: Prostorová identifikace památkového fondu

Legend

All Layers and Tables

Layers: Tables: Description:

Copyright Text: NPÚ

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 0

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates