Metadata 33

Composite dataset, comprised of polygonal entities of cultural monuments, protected areas, their buffer zones and sites of world heritage
Date Stamp: 2022-04-25
Entities from National registry of cultural monuments designated for INSPIRE dataset under protected site theme.
Date Stamp: 2022-04-25
Entities from National registry of cultural monuments designated for INSPIRE dataset under protected site theme.
Date Stamp: 2022-04-25
Areas of land especially dedicated to the protection and maintetnance of cultural resources
Date Stamp: 2022-04-25
Definiční body krajinných památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-11-30
Plošná / polygonová vymezení rozsahu krajinných památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-11-30
Definiční body nemovitých kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-11-30
Plošná / polygonová vymezení rozsahu nemovitých kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-11-30
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Ve službě je publikována dále analýza půdorysných struktur historických sídel.
Metadata Contact: Šimon Eismann, Date Stamp: 2021-12-01
Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování vý...
Metadata Contact: , Date Stamp: 2021-12-01
 1 / 4