Metadata 31

Plošná / polygonová vymezení rozsahu nemovitých kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-15
 4 / 4