Metadata 31

Služba z lokální kopie databáze geografických jmen České republiky. Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Přístup ke službě jen pro autentizované uživatele.
Date Stamp: 2021-01-13
Definiční body ochranných pásem s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Plošná / polygonová vymezení rozsahu památkových rezervací s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Plošná / polygonová vymezení rozsahu ochranných pásem s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Plošné/polygonové vymezení území s archeologickými nálezy.
Date Stamp: 2021-01-14
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Ve službě je publikována dále analýza půdorysných struktur historických sídel.
Date Stamp: 2021-01-14
Plošná / polygonová vymezení rozsahu nemovitých kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-15
Prostorově-identifikační prvky integrovaného informačního systému památkové péče. Zahrnují: prostorová data databáze SOVAMM CZ_RETRO (definiční historických lokalit, polygonová vymezení historických osad, dílů historických osad, historických regionů a zemí), dále definiční a přírůstkové body PaGIS (Památkového geografického informačního systému).
Date Stamp: 2021-06-07
Prostorové (polygonové) vymezení ochrany pro územně-analytické podklady.
Date Stamp: 2021-06-08
Služba obsahující bodová určení povinných jevů pro územně-analytické podklady.
Date Stamp: 2021-06-08
 3 / 4