Mapová služba Stabilní katastr

Svépomocí georeferencované snímky povinných císařských otisků a na části území originálů stabilního katastru.
služba
npu.cz : CZ-75032333-StabKat
ESRI_MAP
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
Volná:
stabilní katastr
11.9808, 47.9805, 19.5633, 51.9415
vytvoření: 09 .05. 2016
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: kontaktní bod
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
email: miroslav.kronus@cuzk.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

(e) intellectual property rights;

Informace o metadatovém záznamu

{CBD3206B-E05A-484E-98CC-9C90D1681392}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: kontaktní bod
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: správce
18.12.2020
čeština

Příbuzné zdroje