Metadata 33

Prvky z Ústředního seznamu kulturních památek kvalifikujících se do tématu chráněných území přílohy I.
Aktualizace metadat: 25.04.2022
Území dedikovaná péči a ochraně prvků kulturního dědictví
Aktualizace metadat: 25.04.2022
Prvky z Ústředního seznamu kulturních památek kvalifikujících se do tématu chráněných území přílohy I.
Aktualizace metadat: 25.04.2022
Definiční body krajinných památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Plošná / polygonová vymezení rozsahu krajinných památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Definiční body nemovitých kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Plošná / polygonová vymezení rozsahu nemovitých kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Ve službě je publikována dále analýza půdorysných struktur historických sídel.
Kontakt - metadata: Šimon Eismann, Aktualizace metadat: 01.12.2021
Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování vý...
Kontakt - metadata: , Aktualizace metadat: 01.12.2021
Služba z lokální kopie databáze geografických jmen České republiky. Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Přístup ke službě jen pro autentizované uživatele.
Aktualizace metadat: 01.12.2021
 1 / 4