Mapová služba Prostorově-identifikační prvky IISPP

Prostorově-identifikační prvky integrovaného informačního systému památkové péče. Zahrnují: prostorová data databáze SOVAMM CZ_RETRO (definiční historických lokalit, polygonová vymezení historických osad, dílů historických osad, historických regionů a zemí), dále definiční a přírůstkové body PaGIS (Památkového geografického informačního systému).
služba
npu.cz : CZ-75032333-PIP
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEMET - Concepts, version 2.4:
Administrative units
Volná:
Administrativní jednotky
11.5432, 47.8337, 19.5176, 51.5354
revize: 14 .12. 2016
14.12.2016 -
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: poskytovatel zdroje
SOVAMM
email: karel.kuca@gmail.com
Role: správce
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Omezení

Creative Commons BY-SA 4.0
© Karel Kuča (spolupráce Štěpán Mleziva) 2015 © SOVAMM (Společnost pro obnovu vesnice a malého města) 2015
(e) intellectual property rights;

Informace o metadatovém záznamu

{CC6081D4-EB58-4BE2-A3D4-5D6853C57727}
Národní památkový ústav
email: gis@npu.cz
Role: kontaktní bod
18.12.2020
čeština

Příbuzné zdroje