Mapová služba Digitální model reliefu České republiky 5. generace

Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.
služba
www.cuzk.cz : CZ-CUZK-AGS-DMR5G
ESRI_IMAGE
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
12.09, 48.551, 18.860, 51.056
zveřejnění: 23.04.2020
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8, 18211, Česká republika
tel: +420 284 047 430
email: milan.krizek@cuzk.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ

Informace o metadatovém záznamu

51A9BFDE-0CF0-4116-9DD7-F4416FE60CB4
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8, 18211, Česká republika
tel: +420 284 041 561
email: bohumil.vlcek@cuzk.cz
Role: kontaktní bod
01.12.2021

Příbuzné zdroje