Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Mapová služba CZ_RETRO
kalendářní datum:
Datum:
datum:
26.2.2016
událost:
creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-75032333-CZ_RETRO
jmenný prostor:
npu.cz
abstrakt:
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Ve službě je publikována dále analýza půdorysných struktur historických sídel.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
SOVAMM
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
syrova.anyzova@gmail.com
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
custodian
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/au
klíčové slovo:
Správní jednotky
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
infoMapAccessService
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Partilament and of the Council as regards metadata, Part D 4, Classification of Spatial Data Services
kalendářní datum:
Datum:
datum:
19.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Správní jednotky
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum:
13.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
prostorově-identifikační prvek
klíčové slovo:
lokalita
klíčové slovo:
region
klíčové slovo:
země
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
další omezení:
Creative Commons BY-NC-ND 4.0
další omezení:
Pro nekomerční použití
Typ služby:
ESRI_MAP
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.5004
zem. délka - východ:
19.6057
zem. šířka - jih:
47.5307
zem. šířka - sever:
52.2072
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
1839
konec:
now
typ vazby:
loose
operace:
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_Zem/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.3-http-rest
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_Okr/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.3-http-rest
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_LS/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.3-http-rest
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_Pud/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.3-http-rest
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_RS/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.3-http-rest

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_LS/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
Historické lokality CZ_RETRO
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_Okr/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
Historické okresy CZ_RETRO
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_Pud/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
Lokace CZ_RETRO
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_RS/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
Historické regiony CZ_RETRO
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO/CP_CZ_Retro_Zem/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
Zemské uspořádání CZ_RETRO
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
služba
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
název:
Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
20.10.2009
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0

Metadata

ID metadatového záznamu:
{585A23ED-BA54-4CCD-B876-1628CA680BD8}
jazyk metadat:
cze
Typ zdroje:
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
pointOfContact
datumové razítko:
14.1.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19119/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006