Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Mapová služba ÚAP - povinné jevy - vymezení rozsahu
kalendářní datum:
Datum:
datum:
8.2.2016
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-75032333-UAP_PI
jmenný prostor:
npu.cz
další detaily citace:
Spolugestor
další detaily citace:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/Cogestor
abstrakt:
Prostorové (polygonové) vymezení ochrany pro územně-analytické podklady.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
custodian
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ps
klíčové slovo:
Chráněná území
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanInteractionService
klíčové slovo:
humanInteractionService
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Partilament and of the Council as regards metadata, Part D 4, Classification of Spatial Data Services
kalendářní datum:
Datum:
datum:
19.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
chráněná území
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum:
13.1.2010
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
další omezení:
Creative Commons BY-SA 4.0
další omezení:
Užití těchto poskytovaných dat je možné za podmínek licence CC BY-SA 4.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs], což znamená, že: "Odběratel může dílo kopírovat a dále distribuovat na jakémkoli médiu a v jakémkoli formátu. Odběratel smí dílo upravovat, transformovat či začlenit do vlastního díla pro jakýkoli účel, a to včetně komerčního využití. Povinností odběratele je uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit provedené změny. Toho může odběratel docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval odběratele nebo způsob užití díla odběratelem. Pokud dílo či jeho odvozeniny šíří odběratel dále, musí zachovat licenci. Díla vzniklá s využitím dat a výstupů opatří žadatel a odběratel kromě odkazu na licenci CC BY-SA 4.0 také doložkou: “datový podklad: Geoportál památkové péče, Národní památkový ústav, https://geoportal.npu.cz. Stav dat k: dd.mm.rrrr.”. Relevantní datum je uloženo po extrakci v .zip archivu v souboru ExtractDataLog.xml v tagu ExtractData date. V případě, že odebraná data slouží jako podklad pro vytvoření tištěného kartografického díla, předá žadatel a odběratel dodavateli autorský výtisk.
Typ služby:
view
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.6804
zem. délka - východ:
19.6996
zem. šířka - jih:
48.1013
zem. šířka - sever:
51.8296
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
8.2.2016
konec:
now
typ vazby:
tight
operace:
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/TematickeMapy/CP_UAP_PVO/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.3-http-rest
funkce on-line zdroje:
information
vázaný zdroj:
href:
https://geoportal.npu.cz/metadataserver/csw/?SERVICE=CSW&REQUEST=GetRecordById&ID={32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9F8}#_{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9F8}
uuidref:
{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9F8}
název:
Krajinné památkové zóny - vymezení rozsahu ochrany
href:
https://geoportal.npu.cz/metadataserver/csw/?SERVICE=CSW&REQUEST=GetRecordById&ID={32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C20000}#_{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C20000}
uuidref:
{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C20000}
název:
Národní kulturní památky - vymezení rozsahu ochrany
href:
https://geoportal.npu.cz/metadataserver/csw/?SERVICE=CSW&REQUEST=GetRecordById&ID={32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9E1}#_{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9E1}
uuidref:
{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9E1}
název:
Ochranná pásma - vymezení rozsahu
href:
https://geoportal.npu.cz/metadataserver/csw/?SERVICE=CSW&REQUEST=GetRecordById&ID={32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FF}#_{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FF}
uuidref:
{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FF}
název:
Památkové rezervace - vymezení rozsahu ochrany
href:
https://geoportal.npu.cz/metadataserver/csw/?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID={32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FB}#_{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FB}
uuidref:
{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FB}
název:
Světové dědictví - vymezení rozsahu
href:
https://geoportal.npu.cz/metadataserver/csw/?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID={32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FC}#_{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FC}
uuidref:
{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C0D9FC}
název:
Památkové zóny - vymezení rozsahu ochrany
href:
https://geoportal.npu.cz/metadataserver/csw/?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID={32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C00000}#_{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C00000}
uuidref:
{32617B22-71CA-4BF8-8286-9E7458C00000}
název:
Kulturní památky - definiční body

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/services/Tematicke/CP_UAP_PVO/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
OGC mapová služba plošného vymezení povinných jevů pro agendu ÚAP
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/Tematicke/CP_UAP_PVO/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
ESRI mapová služba vymezení povinných jevů pro agendu ÚAP
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
služba
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
název:
Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
20.10.2009
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0

Metadata

ID metadatového záznamu:
{7712446D-B6AF-49C4-A977-9573303313AB}
jazyk metadat:
cze
Typ zdroje:
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
e-mail:
gis@npu.cz
role:
custodian
datumové razítko:
8.6.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19119/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006