Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
kód:
ETRS89 (4258) [INSPIRE]

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
INSPIRE mapová služba pro téma Chráněná území - kulturní dědictví
kalendářní datum:
Datum:
datum:
16.11.2017
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-75032333-INSPIRE-PS-WMS
jmenný prostor:
npu.cz
další detaily citace:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/Cogestor
další detaily citace:
Spolugestor
abstrakt:
Území dedikovaná péči a ochraně prvků kulturního dědictví
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257010161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Valdštejnské nám. 3
město:
Praha
poštovní kód (PSČ):
11801
země:
Česká republika
e-mail:
gis@npu.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
geoportal.npu.cz
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257010161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Valdštejnské nám. 3
město:
Praha
poštovní kód (PSČ):
11801
země:
Česká republika
e-mail:
gis@npu.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
geoportal.npu.cz
role:
custodian
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ps
klíčové slovo:
Chráněná území
typ:
theme
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService
klíčové slovo:
infoMapAccessService
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.12.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Národní
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
Creative Commons BY-SA 4.0
další omezení:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Typ služby:
view
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
12.09
zem. délka - východ:
18.860
zem. šířka - jih:
48.551
zem. šířka - sever:
51.056
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
16.11.2017
konec:
now
typ vazby:
tight
operace:
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/INSPIRE/ProtectedSites/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.3-http-rest
vázaný zdroj:
href:
https://geoportal.npu.cz/gpt/csw_harvest?SERVICE=CSW&REQUEST=GetRecordById&ID={9AF3DF58-E157-4641-8D81-A1E525F0B47D}#_{9AF3DF58-E157-4641-8D81-A1E525F0B47D}
uuidref:
{9AF3DF58-E157-4641-8D81-A1E525F0B47D}
název:
Památkové prvky pro INSPIRE

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/services/INSPIRE/ProtectedSites/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
Mapová služba OGC WMS pro téma Chráněných území
popis:
Odkaz na Capabilites WMS
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/INSPIRE/ProtectedSites/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
Proprietární mapová služba pro téma Chráněných území
popis:
Katalogový záznam ESRI mapové služby
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
služba
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
název:
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
20.10.2009
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
1

Metadata

ID metadatového záznamu:
{7712446D-B6AF-49C4-A977-9573303313AC}
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
služba
Úroveň v hierarchii (jméno):
http://geoportal.gov.cz/inspire
Úroveň v hierarchii (jméno):
http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257010161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Valdštejnské nám. 3
město:
Praha
poštovní kód (PSČ):
11801
země:
Česká republika
e-mail:
gis@npu.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
geoportal.npu.cz
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Národní památkový ústav
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257010161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Valdštejnské nám. 3
město:
Praha
poštovní kód (PSČ):
11801
země:
Česká republika
e-mail:
gis@npu.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
geoportal.npu.cz
role:
custodian
datumové razítko:
25.4.2022
jméno metadatové normy:
ISO 19119/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006