Metadata 31

Plošné/polygonové vymezení území s archeologickými nálezy.
Aktualizace metadat: 14.01.2021
 4 / 4