Metadata 31

Polygonové/plošné vymezení území s archeologickými nálezy.
Aktualizace metadat: 08.06.2021
 4 / 4