Metadata 31

Plošná / polygonová vymezení rozsahu nemovitých kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 15.01.2021
 4 / 4