Metadata 31

Historické ortofoto snímkování převážně roku 1953, zpracované pro účely projektu kontaminace CENIA. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
Date Stamp: 2020-12-17
Prostorově-identifikační prvky integrovaného informačního systému památkové péče. Zahrnují: prostorová data databáze SOVAMM CZ_RETRO (definiční historických lokalit, polygonová vymezení historických osad, dílů historických osad, historických regionů a zemí), dále definiční a přírůstkové body PaGIS (Památkového geografického informačního systému).
Date Stamp: 2021-06-07
Služba poskytuje obraz rastrového katalogu, vytvořeného ze svépomocně georeferencovaných dat listů map katastru nemovitostí v letech 2000-2005.
Date Stamp: 2020-12-18
Data lokální kopie Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Date Stamp: 2020-12-18
Svépomocí georeferencované snímky povinných císařských otisků a na části území originálů stabilního katastru.
Date Stamp: 2020-12-18
Služba obsahující bodová určení povinných jevů pro územně-analytické podklady.
Date Stamp: 2021-06-08
Prostorové (polygonové) vymezení ochrany pro územně-analytické podklady.
Date Stamp: 2021-06-08
Polygonové/plošné vymezení území s archeologickými nálezy.
Date Stamp: 2021-06-08
Základní báze geografických dat. Služba poskytuje obraz lokální kopie ZABAGED. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
Date Stamp: 2020-12-17
Definiční body nemovitých národních kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
 2 / 4