Metadata 31

Plošná / polygonová vymezení rozsahu nemovitých národních kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Definiční body ochranných pásem s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Plošná / polygonová vymezení rozsahu ochranných pásem s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Definiční body památkových rezervací s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Plošná / polygonová vymezení rozsahu památkových rezervací s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Definiční body památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Plošná / polygonová vymezení rozsahu památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Nově doplněn o historické okresy 1850-2007. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Ve službách je publikována dále analýza půdorysných struktur historických sídel.
Date Stamp: 2020-12-14
Definiční body statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Plošná / polygonová vymezení rozsahu statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
 3 / 4