Metadata 31

Areas of land especially dedicated to the protection and maintetnance of cultural resources
Date Stamp: 2021-01-08
Polygonové/plošné vymezení území s archeologickými nálezy.
Date Stamp: 2021-01-12
Služba obsahující bodová určení povinných jevů pro územně-analytické podklady.
Date Stamp: 2021-01-12
Prostorové (polygonové) vymezení ochrany pro územně-analytické podklady.
Date Stamp: 2021-01-12
Plošná / polygonová vymezení rozsahu památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Plošná / polygonová vymezení rozsahu statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Definiční body nemovitých národních kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Definiční body nemovitých kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Definiční body statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
Definiční body památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Date Stamp: 2021-01-13
 2 / 4