Metadata 33

Historické ortofoto snímkování převážně roku 1953, zpracované pro účely projektu kontaminace CENIA. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
Aktualizace metadat: 02.12.2021
Prostorově-identifikační prvky integrovaného informačního systému památkové péče. Zahrnují: prostorová data databáze SOVAMM CZ_RETRO (definiční historických lokalit, polygonová vymezení historických osad, dílů historických osad, historických regionů a zemí), dále definiční a přírůstkové body PaGIS (Památkového geografického informačního systému).
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Služba poskytuje obraz rastrového katalogu, vytvořeného ze svépomocně georeferencovaných dat listů map katastru nemovitostí v letech 2000-2005.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Data lokální kopie Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Svépomocí georeferencované snímky povinných císařských otisků a na části území originálů stabilního katastru.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Služba obsahující bodová určení povinných jevů pro územně-analytické podklady.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Prostorové (polygonové) vymezení ochrany pro územně-analytické podklady.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Polygonové/plošné vymezení území s archeologickými nálezy.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Základní báze geografických dat. Služba poskytuje obraz lokální kopie ZABAGED. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Definiční body nemovitých národních kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 30.11.2021
 2 / 4