Metadata 31

Území dedikovaná péči a ochraně prvků kulturního dědictví
Aktualizace metadat: 08.01.2021
Polygonové/plošné vymezení území s archeologickými nálezy.
Aktualizace metadat: 12.01.2021
Služba obsahující bodová určení povinných jevů pro územně-analytické podklady.
Aktualizace metadat: 12.01.2021
Prostorové (polygonové) vymezení ochrany pro územně-analytické podklady.
Aktualizace metadat: 12.01.2021
Plošná / polygonová vymezení rozsahu památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 13.01.2021
Plošná / polygonová vymezení rozsahu statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 13.01.2021
Definiční body nemovitých národních kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 13.01.2021
Definiční body nemovitých kulturních památek s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 13.01.2021
Definiční body statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 13.01.2021
Definiční body památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 13.01.2021
 2 / 4