Contacts

Oddělení analyticko metodické
Name Function Phone E-mail
Mgr. Šimon Eismann GIS Administrator 257 010 161 eismann.simon@npu.cz
Ing. arch. Zuzana Syrová Head of Department GIS 539 012 009 syrova.zuzana@npu.cz
Integrovaný operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj


Homepage Geoportal NPÚ Accessibility Statement GIS Administrator Created by VARS BRNO a.s. © Národní památkový ústav