Contacts

Oddělení analyticko metodické
Name Function Phone E-mail
Mgr. Karel Sklenář Head of Department GIS 542 536 233 sklenar.karel@npu.cz
Mgr. Šimon Eismann GIS Administrator 257 010 161 eismann.simon@npu.cz
Ing. arch. Zuzana Syrová content manager 539 012 009 syrova.zuzana@npu.cz
Integrovaný operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj


Homepage Geoportal NPÚ Accessibility Statement GIS Administrator Created by VARS BRNO a.s. © Národní památkový ústav